Sobota, 25 června, 2022

Jaké typy víz může cizinec využít pro práci v ČR?

Pokud chcete pracovat v České republice a nejste občanem Evropské unie, Islandu, Švýcarska, Norska nebo Lichtenštejnska, budete pro svůj pobyt a práci v ČR potřebovat vízum. Konkrétní typ víza poté záleží na tom, jak dlouho hodláte v ČR pobývat a pracovat. Tento článek vám poradí, jaké máte možnosti a jaké vízum budete potřebovat.

Krátkodobé vízum 

Pokud přijíždíte do ČR pouze za sezónním zaměstnáním, tento typ víza bude vhodný pro vás. Platí totiž pouze na 90 dní. Jeho vyřízení spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Žádost budete podávat na území státu, jehož jste občanem, a to buď na konzulátu ČR, nebo ve vízovém centru. Kupříkladu na Ukrajině jsou vízová centra až v 7 městech. Sjednejte si termín podání žádosti předem.

Žádost se poté podává osobně, při jejím podání vám budou odebrány biometrické údaje. K ní budete dokládat pas, vyplněný formulář žádosti o krátkodobé vízum, fotografii a dokumenty prokazující účel cesty, vaše ubytování v ČR, finanční prostředky a cestovní zdravotní pojištění. Poté uhradíte poplatek za podání žádosti.

Žádost o krátkodobé vízum je možné podávat nejdříve 6 měsíců a nejpozději 15 dnů před plánovaným vstupem na území ČR. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 15 dnů.

Dlouhodobé vízum

O toto vízum budete žádat v případě, že vaše práce na území ČR bude trvat déle než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání pak lze udělit na dobu nejdéle 6 měsíců.

Ve většině případů budete o toto vízum žádat na konzulátu ČR ve státě, jehož jste občanem. Sjednejte si termín podání žádosti, kde odevzdáte také vaše otisky prstů.

K žádosti je potřebné přiložit pas, vyplněný formulář žádosti o dlouhodobé vízum, 2 fotografie, dokumenty prokazující účel pobytu, ubytování, finanční prostředky k pobytu v ČR a výpis z Rejstříku trestů. Poté ještě uhradíte poplatek. Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů. V případě schválení vaší žádosti si budete ještě muset sjednat cestovní zdravotní pojištění.

Zaměstnanecká karta

Pokud chcete v ČR pracovat dlouhodobě, budete potřebovat zaměstnaneckou kartu. Ta spojuje povolení k pobytu s povolením k zaměstnání. Vydává se na 2 roky, poté je možné její platnost prodloužit.

Lze jí ale vydat pouze na pracovní místo, které je zařazené do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Takové místo má vždy přidělené unikátní číslo, které budete potřebovat v žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Žádost budete podávat ve státě, jehož jste občanem, na konzulátu ČR, a to osobně. Je potřebné k ní přiložit pas, vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu s unikátním číslem pracovního místa, 2 fotografie, otisky prstů, doklady prokazující účel pobytu, ubytování a výpis z Rejstříku trestů.

Za podání žádosti uhradíte poplatek 5 000 Kč. O vaší žádosti bude rozhodnuto do 60 dnů a v případě jejího schválení budete opět potřebovat cestovní zdravotní pojištění.

Modrá karta

Modrou kartu potřebujete, pokud hodláte v ČR vykonávat práci, která vyžaduje vysokou kvalifikaci. Postup podání žádosti je téměř shodný s postupem při získávání zaměstnanecké karty. Liší se pouze v tom, že budete vyplňovat formulář Žádosti o modrou kartu a prokazovat svou vysokou odbornou kvalifikaci. Poplatek je také stejný – 5 000 Kč. O vaší žádosti bude následně rozhodnuto do 90 dnů.

- Reklama -

Jaké typy víz může cizinec využít pro práci v ČR?

Pokud chcete pracovat v České republice a nejste občanem Evropské unie, Islandu, Švýcarska, Norska nebo Lichtenštejnska, budete pro svůj pobyt a práci v ČR potřebovat vízum....

Vyplatí se využití ready made společností?

Podnikání s ready made společností má řadu výhod. Co to vlastně je ready made a co potřebujete, pokud s ní chcete začít podnikat? Co jsou...

Několik tipů, jak napsat dobrou diplomovou práci

Stojíte před nejdůležitějším bodem vašeho vysokoškolského studia? Podívejte se na několik tipů, jak napsat opravdu kvalitní diplomovou práci. Zamyslete se nad cíli psaní diplomové práce....